การนําความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

ความร้อนทิ้งเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งเกิดจากกระบวนการสันดาปเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือปฏิกิริยาเคมีแล้วปล่อยสู่บรรยากาศ ซึ่งพลังงานส่วนนี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อการประหยัดพลังงานได้ วิธีการนำความร้อนนี้กลับคืนมาใช้ได้อย่างไรนั้นขึ้นกับอุณหภูมิของก๊าซร้อนทิ้งและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน โดยปริมาณก๊าซร้อนทิ้งจำนวนมากนั้นเกิดจากหม้อไอน้ำเตาเผาขยะ เตาอบและเตาเผาเหล็กเป็นต้น หากนำความร้อนทิ้งบางตัวดังกล่าวมาใช้นั้น ข้อคำนึงก็คือ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ เพราะพลังงานสูญเสียในก๊าซทิ้งไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด

โดยการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้โดยใช้อุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน  Heat Exchanger   ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการนำความร้อนสูญเสียจากขบวนการหนึ่ง มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับขบวนการอื่นๆ โดยแบ่งได้ 3ประเภท ได้แก่   อากาศกับอากาศ   อากาศกับของเหลว  และ ของเหลวกับของเหลว  ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ 

Stack  Recuperator  เป็นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนระหว่างก๊าชเสียจากการเผาไหม้กับอากาศ  เหมาะสำหรับติดตั้งกับเตาเผาขนาดใหญ่อุณหภูมิสูง  เช่น อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมแก้ว

หลักการทำงานของ Stack  Recuperator 

 

 

Economizer   เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยรับความร้อนจากแหล่งความร้อน  ก๊าซทิ้งจากกระบวนการผลิตหรือหม้อไอน้ำ และถ่ายเทให้กับน้ำที่ต้องใช้ในอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต

 

 

หลักการทำงาน Economizer

 

Plate  heat exchanger เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับก๊าซ และของเหลวกับของเหลว มีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่  ประกอบไปด้วยโครงสร้างซึ่งยึดแผ่นถ่ายเทความร้อน ประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนความร้อนสูงถึง 95 %เนื่องจากมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมาก

 

หลักการทำงาน Plate  heat exchanger

บทความแนะนำ

Demand Control,Monitoring

Demand Control,Monitoring

อ่านทั้งหมด   

ประชาสัมพันธ์

บริษัท เจซัน ออโตเมชั่น จำกัด
เลขที่ 48/268  ซอยรามคำแหง 104    ถนนรามคำแหง   แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร.0-2729-3238  Fax: 0-2729-3328   Email: chareepz@yahoo.com